Prawo do odstąpienia od umowy

 

   Klientowi, będącemu konsumentem zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. ( Dz.U.2014r. poz.827 ze zm.) przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres MasterColt Leather Art. Łukasz Gajek ul.Piastowska 14  55-330 Mrozów  

   Termin 14  - dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

   Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu dostarczania prasy usług w zakresie gier hazardowych. 

   W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.        Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:  

MasterColt Leather Art. Łukasz Gajek ul.Piastowska 14  55-330 Mrozów.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.